Dezvoltare Software


Pluriva este furnizor de servicii de Dezvoltare Software pentru firme din Romania si internationale.
In proiectele de dezvoltare software custom finalizate cu succes, echipa Pluriva a demonstrat ca detine mixul necesar de competente tehnice si de business pentru planificarea, executia, testarea si lansarea de aplicatii software noi.

Obiectivul nostru este ca solutiile software dezvoltate „la comanda” sa functioneze conform cerintelor clientului si conform specificatiilor descoperite in perioada de analiza. Urmarim cu mare atentie ca proiectele noastre sa se incadreze in termenele stabilite contractual cu clientii.

Dezvoltare Software: principalele etape

 1. Analiza de proiect de Dezvoltare software

Scopul acestei faze este de a identifica si de a intelege corect cerintele clientului referitoare la implementarea proiectului:
– Realizam o descriere detaliata, fie pe baza specificatiilor, fie a caietului de sarcini – a functionalitatilor pe care trebuie sa le indeplineasca noua aplicatie.
– Propunem solutii pentru modul in care vor fi implementate functionalitatile solicitate.

Important: este foarte util ca beneficiarul proiectului sa aloce resursele necesare pentru definirea cerintelor de business si a criteriilor de acceptanta.

Activitatile efectuate in aceasta faza conduc la realizarea documentului „Specificatii de proiect”, ce va fi trimis beneficiarului pentru revizuire.

2. Realizarea graficului de proiect

Va fi stabilit impreuna cu clientul, in functie de resursele ce pot fi alocate de ambele parti si in functie de termenele limita stabilite in contract.

3. Dezvoltarea solutiei software

4. Configurarea si customizarea aplicatiei software

Responsabilul de proiect din partea Pluriva stabileste toate tipurile de activitati ce se vor desfasura pe baza documentului „Specificatii de proiect”.

Customizarea si configurarea se realizeaza pe mediul de test al clientului.

In timpul etapei de customizare si configurare, dar si la finalizarea acestuia, se realizeaza testari partiale sau finale. Obiectivul testelor este de a verifica respectarea specificatiilor si de a verifica impactul customizarilor asupra bunei functionalitati a unor module sau a intregii aplicatii.

5. Livrarea, instalarea si configurarea aplicatiei in mediul de productie

Dupa finalizarea customizarilor si configurarilor pe mediul de test, Pluriva instaleaza aplicatia pe mediul de productie al clientului, conform specificatiilor sau caietului de sarcini.

Echipa Pluriva este responsabila pentru urmatoarele sarcini:
– Verificarea conditiilor necesare instalarii si rularii aplicatiei
– Pregatirea procesului verbal de punere in functiune
– Instalarea aplicatiei
– Configurarea aplicatiei conform configurarilor realizate in mediul de test

6. Training utilizatori si administratori

Sesiunile de formare au ca obiectiv dobandirea deprinderilor de utilizare si administrare a aplicatiei livrate. Instructorii Pluriva sunt responsabili cu gestionarea cursantilor, cu indrumarea acestora in utilizarea aplicatiei si in administrarea sistemului.

Programam sesiuni de instruire impreuna cu clientul, in functie de echipele care vor trebui instruite.

Materialele de training vor include fluxurile specifice beneficiarului conform documentului „Specificatii de proiect”.

Procesul de instruire se incheie cu un „Proces verbal de instruire”.

7. Intrarea in productie a aplicatiei

La o data stabilita de comun acord cu Pluriva, se lanseaza in productie aplicatia. La acel moment se incepe utilizarea aplicatiei.

Intrarea in productie este marcata de semnarea unui proces verbal de intrare in productie sau consemnarea in minutele zilnice de lucru

8. Asistenta suplimentara la intrarea in productie

In aceasta faza, clientul este asistat suplimentar de catre consultantii Pluriva pentru o perioada stabilita in planul initial.

In aceasta faza se vor reajusta si recustomiza anumite functionalitati identificate in productie diferit fata de analiza lor initiala.

9. Acceptanta finala

Acceptanta are ca scop verificarea indeplinirii conditiilor contractuale si a specificatiilor clientului. Aceasta reprezinta o confirmare a receptiei calitative de catre beneficiar. Procesul verbal de acceptanta este semnat atat de beneficiar cat si de prestator.

Acceptanta finala include toate documentele agreate intre prestator si beneficiar prin care se justifica finalizarea proiectului conform solicitarilor din caietul de sarcini/specificatii.

flux ERP - dezvoltare