fbpx

Certificat fiscal – reguli de eliberare în 2020

Pluriva este mai mult decât un furnizor de aplicații integrate de tip ERP & HCM, este un partener pe termen lung, ce și-a propus să ajute managerii din România să pună în practică ideile de dezvoltare și automatizare a afacerii.

 

Certificat fiscal - reguli de eliberare în 2020

 

Dosare HR

Certificatul de atestare fiscală este un act oficial, care demonstrează faptul că un contribuabil (persoană fizică sau juridică) și-a îndeplinit toate obligațiile de plată (impozite, taxe, alte sume datorate la buget). Documentul este eliberat la cerere, în aproximativ 3 zile de la solicitarea formulată către Administrația Finanțelor Publice de sector sau municipiu, în evidenţa căruia este înregistrat contribuabilul. 

Deoarece este un act foarte important, iar procedura de eliberare a acestuia a fost modificată recent, prin Ordinul nr. 3008/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 945 din 26 noiembrie 2019, îți prezentăm în continuare ce trebuie să faci dacă ai nevoie să obții acest certificat. Schimbarea procedurii de emitere a certificatului era necesară pentru a se armoniza cu noile prevederi ale Codului de Procedură Fiscală, care a fost de asemenea modificat.

 

Cum se eliberează certificatul de atestare fiscală?

 

Certificatul de atestare fiscală este eliberat pe baza datelor din evidența creanțelor fiscale și arată care sunt obligațiile de plată rămase restante în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii de eliberare. Documentul poate fi eliberat la cererea următoarelor părți:

 

Contribuabil

Instituții sau autorități publice

Din oficiu, în cazul în care se schimbă domiciliul fiscal al contribuabilului

Deținători de titluri de participare la o societate

Altă persoană fizică sau juridică, dar numai cu acordul scris al contribuabilului

Un notar public, pentru o persoană fizică, în cazul dezbaterii unei succesiuni.

Contribuabil

Pentru eliberarea certificatului, persoana sau instituția care îl solicită trebuie să depună o cerere, în următoarele condiții:

  Depunere personală la registratura organului fiscal competent (administrația financiară)

  Trimitere prin poștă, cu scrisoare recomandă și confirmare de primire

  Online.

 

Depunerea online a cererii este posibilă începând cu anul 2017, iar documentul va fi eliberat tot în format electronic. Procedura poate fi realizată pe trei căi:

  prin Spațiul Privat Virtual

  prin sistemul informatic PatrimVen 

  prin intermediul sistemului informatic de pe portalul ANAF.

 

Pentru a obține certificatul de atestare fiscală online, o persoană fizică trebuie să completeze cererea cu următoarele date personale: nume, prenume, CNP, serie, număr de buletin etc. Pentru persoanele juridice, accesul este posibil numai pe baza unor certificate digitale calificate.

 

Certificatul de atestare fiscală va fi emis în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, conform unui ORDIN ANAF 3654/2015. Documentul este eliberat în mod normal în 2 exemplare - unul pentru solicitant și altul pentru a fi arhivat de către instituția fiscală. Însă la dorința solicitantului, certificatul se poate emite în mai multe exemplare, printr-o cerere expresă în care este menționat și numărul acestora. 

 

Documentul este valabil timp de 30 de zile de la data eliberării în cazul persoanelor juridice, sau 90 de zile pentru persoanele fizice, dacă acestea nu desfășoară activități economice în mod independent și nu exercită profesii libere.

Când este necesar certificatul de atestare fiscală?

 

Vânzarea unor bunuri:

 

Documentul este esențial pentru a putea vinde anumite bunuri aflate în proprietate personală (clădiri, terenuri, mașini). În acest scop, certificatul demonstrează faptul că proprietarul a plătit la zi toate obligațiile fiscale datorate administrației publice locale în raza căreia este înregistrat respectivul bun fiscal, dar și alte creanțe fiscale exigibile, inclusiv amenzile existente. 

 

Spre exemplu, pentru a putea vinde o locuință aflată în proprietate, este necesar ca la notar contribuabilul să prezintă și acest certificat de atestare fiscală, ca dovadă că a plătit la zi impozitul datorat pe respectiva clădire, dar și alte amenzi (dacă există), fără legătură directă cu bunul care va fi vândut.

Semnatura oficiala

Impozitul datorat pe clădire, teren sau mașină este calculat pe tot anul fiscal în curs. Astfel, chiar dacă locuința va fi vândută în luna februarie, proprietarul trebuie să plătească integral impozitul datorat pe întregul an fiscal.

 

Contractele de vânzare-cumpărare care sunt întocmite fără prezentarea acestui certificat de atestare fiscală sunt nule de drept. Documentul nu este necesar însă în caz de executare silită, insolvență sau lichidare.

 

Inspecție fiscală:

 

Certificatul de atestare fiscală este necesar și în cazul în care contribuabilul este supus unei inspecţii fiscale, care solicită eliberarea documentului în scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat. În acest caz, actul va fi emis în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, după caz.

 

Acestea sunt cele mai importante informații pe care trebuie să le cunoști despre scopul certificatului de atestare fiscală și despre modul în care poți obține acest document.

Articole similare